Gradimo budućnost zajedno!

Stovarište

O stovarištu

1990. godine preduzeće za proizvodnju i promet usluga DOO "GALAX" Donji Žabar počelo je sa radom, čija je osnovna djelatnost trgovina građevinskim materijalom. Odmah nakon registracije preduzeća, otvoreno je stovarište građevinskog materijala, koje je locirano na putu Arizona, u blizini tržnog mjesta Arizona. I danas se na tom mjestu nalazi stovarište, gdje je smještena i upravna zgrada preduzeća. Kako se ostavljao pozitivan utisak u radu, preduzeće se razvijalo i zauzimalo region, tako da DOO "GALAX" posjeduje još jedno stovarišta građevinskog materijala locirano na Malezijskom putu, naselje Brod, opština Brčko. [Opširnije]