Gradimo budućnost zajedno!

Kontakt


MB: 1885006
JIB: 4400477270002
ID: 400477270002

Žiro račun:
562-011-00000-178-04 Razvojna banka
554-005-00000-263-66 Pavlovića banka

Lokacija & Info

Radno vrijeme
Ponedjeljak - Subota: 07:00 - 17:00
Nedjelja: Ne radimo

Bosna i Hercegovina, Donji Žabar 76273, Žabarska 12.
Niskogradnja
Telefon:+387 (0) 65 436 511
FAX:+387 (0) 49 216 391
E-mail:galax1995@yahoo.com

Stovarište
Telefon:+387 (0) 65 436 515
FAX:+387 (0) 54 811 150
E-mail:galaxdz@teol.net

Betonska baza
Telefon:+387 (0) 65 436 518
E-mail:galaxaibbaza@gmail.com