Gradimo budućnost zajedno!

Betonska baza

O betonskoj bazi

Djelatnosti kojima se firma bavi:

• Proizvodnja svih vrsta betonskih
  mješavina za sopstvene potrebe i
  potrebe tržišta
• Prevoz betona na željene lokacije
• Istovar betona pumpama

Kapacitet betonske baze: 80m3/1h
Kapacitet jednog kamiona miksera: 7m3

[Opširnije]